Office & Interior

A

Invitation by Sedus

A

Design // Mathias Seiler

Nergens is evenveel creativiteit, ontdekkingsgeest en samenspel waar te nemen als bij spelende kinderen. Alles is open. Niets is gereglementeerd. Idee volgt op idee. invitation is de systeembench die heel gericht de uitwisseling van ideeën stimuleert, de creativiteit bevordert en de werkplek verrijkt met beslissende emoties: met de ervaring van samenspel, en met gemeenschappelijk plezier.

A